Floor Lamps​

ARMY-F

W 30 (ADJ) H 163 cm 1 x E27 MAX 100W

PRICE 9,000

PRICE 5,400

BENNY-F

W 60 H 165 cm 2

x E27 MAX 60W

PRICE 13,500

PRICE 8100

WOODY F

W 22 H 145 cm 1

x E14 MAX 40W

PRICE 7,000

PRICE 4200

ELVA

W 65 H 173 cm 1

x E27 MAX 60W

PRICE 16,500

PRICE 9,900

HUGO

W 49 - 84 H 160 - 208 cm 1 x E27 MAX 60W PRICE 19,500

PRICE 11,700

MORE​

MORE​

ALBERTO F

W 45 H 163 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 22,000

PRICE 13,200

BELITA F

W 45 H 163 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 17,500

PRICE 10,500

BERLIN

W 22 L 40 H 162 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 15,000

PRICE 9,000

FAMICO

W 220 H 200 cm

1 x E27 MAX 100W

PRICE 34,000

PRICE 20,400

FRANCIS F

W 30 H 166 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 17,000

PRICE 10,200

GARZA

W 30 H 173 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 11,000

PRICE 6,600

GRACIA F

W 39 H 166 cm

2 x E27 MAX 60W

PRICE 16,500

PRICE 9,900

JACOB F

W 19.5 H 170 cm

1 x LED MAX 3W

PRICE 11,000

PRICE 6,600

LETHER F

W 36 H 165 cm

1 x E27 MAX 60W

PRICE 13,000

PRICE 7,800

NORA F

W 45 H 170 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 20,000

PRICE 12,000

OLYMPIA

W 25 L 55 H 170 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 28,500

PRICE 17,100

PRIVE F

W 50 H 170 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 19,500

PRICE 11,700

THALIA F

W 45 H 170 cm

1 x E27 MAX 40W

PRICE 32,000

PRICE 19,200

QUINTA F

W 45 H 170 cm

1 x E27 MAX 40 W

PRICE 32,000

PRICE 19,200

BARBARA F

W 55 H 170 cm

1 x E27 MAX 40 W

PRICE 27,000

PRICE 16,200

LUCI - F

W:39cm H:160cm

1 x E14 MAX 40 W 

PRICE 15,000

PRICE 9,000

LOMET - F

W:41 cm H:160 cm

1 x E27 MAX 40 W 

PRICE 15,000

PRICE 9,000

RASSY F

W 35 H 160 cm

5 x LED MAX 4.5 W

PRICE 36,000

PRICE 21,600

follow me​

I verlight ร้านขายโคมไฟ CDC

02-1022061

@iverlight

iverlightcdc​