Office Lamps​

DUO series 1

w: 18 cm l: 120 cm h: 8 cm 2 x t5 max 54w

PRICE 14,000

PRICE 8,400

DUO series 2

w: 18 cm l: 120 cm h: 8 cm 2 x t5 max 54w

PRICE 14,000

PRICE 8,400

i slim 1

w: 7 cm l: 120 cm h: 8 cm 1 x t5 max 54w

PRICE 6,500

PRICE 3,900

i slim 2

w: 7 cm l: 120 cm h: 8 cm 1 x t5 max 54w

PRICE 6,500

PRICE 3,900

i slim ceiling

w: 7 cm l: 120 cm h: 8 cm 1 x t5 max 54w

PRICE 6,500

PRICE 3,900

Metio

w: 24 cm l: 125 cm h: 7 cm 2 x t5 max 54w

PRICE 14,000

PRICE 8,400

Ikonic

w: 38x120 cm h: 5 cm

2 x t5 max 54w

PRICE 14,000

PRICE 8,400

Lotter

w: 10.5x120 cm h: 10.5 cm 1 x t5 max 54w

PRICE 12,500

PRICE 7,500

Konon

w: 22x120 cm h: 5 cm

2 x t5 max 54w

PRICE 13,000

PRICE 7,800

Lomo

w: 12x120 cm h: 8 cm 1 x t5 max 54w

PRICE 8,950

PRICE 5,370

I slim floor lamp

w: 23 cm h: 152 cm 1 x t5 max 28w

PRICE 12,000

PRICE 7,200

follow me​

I verlight ร้านขายโคมไฟ CDC

02-1022061

@iverlight

iverlightcdc​