โคมไฟสั่งทํา Clearance Sale

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TEN
[PENDANT]
W 36 H 18-150 CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 10,000​
PRICE 4,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ATENA
[PENDANT]
W 80 H 80-150 CM
24 x G4 MAX 20 W
PRICE 52,000​
PRICE 20,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

KUSTER (FLAT)
[PENDANT]
W 14 H 13-250 CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 9,500​
PRICE 3,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

KUSTER(ROUND)
[PENDANT]
W 11 H 13-250 CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 9,500​
PRICE 3,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

KUSTER (WEDGE)
[PENDANT]
W 13 H 14-250 CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 9,500​
PRICE 3,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

KUSTER(SQUARE)
[PENDANT]
W 15 H 13-250 CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 9,500​
PRICE 3,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

LEOH
[PENDANT]
W 18 H 26-250 CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 4,200​
PRICE 1,680

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BARDOT P8
[CHANDELIER]
W 95 H 65-155 CM
8 x E14 MAX 60 W +8 x LED MAX 57 W
PRICE 75,000​
PRICE 30,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

CYGNET P18
[CHANDELIER]
W 85 H 75-135 CM
18 x G4 MAX 20 W +18 x LED MAX 46 W
PRICE 80,000​
PRICE 32,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

VISTA
[PENDANT]
W 8 H 15-250 CM
1 x LED MAX 5 W
PRICE 5,000​
PRICE 2,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

LAITO
[TABLE  LAMP]
W 20 L 37 H 52 CM
1 x E27 MAX 60 W
PRICE 9,500​
PRICE 3,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

HALO
[PENDANT]
W 70 H 120 CM
1 x LED MAX 86 W
PRICE 50,000​
PRICE 20,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ICEFRAME
[WALL  LAMP]
W 12 H 12.6 D 10.3 CM
1 x G9 MAX 33 W
PRICE 2,500​
PRICE 1,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ZIGZAG P
[PENDANT]
W 45 H 120 CM
6 x E14 MAX 40 W
PRICE 25,000​
PRICE 10,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

QUANTUM
[TABLE  LAMP]
W 45 H 65 CM
1 x E27 MAX 60 W
PRICE 8,500​
PRICE 3,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

PENNA
[TABLE  LAMP]
W 36 H - CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 4,800​
PRICE 1,920

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

MOTIVE
[FLOOR  LAMP]
W 20 H 150 CM
11 x E27 MAX 40 W
PRICE 16,500​
PRICE 6,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

CUNA
[PENDANT]
W 15 H 26-150 CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 4,000​
PRICE 1,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SPENCER T
[TABLE  LAMP]
W 52 H 50 CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 11,000​
PRICE 4,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SPENCER F
[FLOOR  LAMP]
W 10 H 157 D 38 CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 15,000​
PRICE 6,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

VENLO
[OUTDOOR]
W - H -
1 x LED MAX  W
PRICE 4,200​
PRICE 1,680

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

PETRO
[PENDANT]
W 33 H 19-150 CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 9,000​
PRICE 3,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

MEDA
[PENDANT]
W 18 H 14.5 -150 CM
1 x E27 MAX 11 W
PRICE 6,500​
PRICE 2,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

MONTE
[PENDANT]
W 35 H 16 -150 CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 7,500​
PRICE 3,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

MOGA
[PENDANT]
W 19 H 25 -150 CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 7,500​
PRICE 3,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

WALLY
[PENDANT]
W 25 H 25 -180 CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BASKA
[PENDANT]
W 35 H 35.5 -150 CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 8,000​
PRICE 3,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

JACKERINE P8
[PENDANT]
W 50 H 100 D 125 CM
8 x E14 MAX 40 W
PRICE 32,000​
PRICE 12,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GOON
[PENDANT]
W 44 H 41 CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 14,000​
PRICE 5,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TAYLOR T
[TABLE  LAMP]
W 33 H 65 CM
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 8,500​
PRICE 3,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

Saphila 3163
[PENDANT]
W 80 H 150 CM
9 x GU10 MAX 50 W
PRICE 85,000​
PRICE 34,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GRID ROUND
[CEILING LAMP]
W - H  - CM
1 x LED MAX 32 W
PRICE 9,500​
PRICE 3,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GRID SQUARE
[CEILING LAMP]
W 13x13 H  10.5 CM
1 x LED MAX 32 W
PRICE 11,000​
PRICE 4,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

FAVOR C
[CEILING LAMP]
W 10 H  8 CM
1 x LED MAX 6.2 W
PRICE 4,500​
PRICE 1,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

CASCADE
[OUTDOOR]
W 20 H 22 L 20 CM
1 x E27 MAX 15 W
PRICE 4,800​
PRICE 1,920

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

NEYMA
[TRACKLIGHT]
W - H - CM
1 x MAX W
PRICE 2,000​
PRICE 800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SWING
[TABLE LAMP]
D: 20 CM. H: 54 CM
1x E27 60W + 1x LED 1W
PRICE 8,000​
PRICE 3,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ORIENT-L
[TABLE LAMP]
D: 35 CM. H: 68 CM 1x E27 60W MAX
PRICE 7,000​
PRICE 2,800

ORIENT-S
[TABLE LAMP]
D: 28 CM. H: 54 CM
1x E27 60W MAX
PRICE 6,000​
PRICE 2,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GIRO T30
[TABLE LAMP]
D: 30 CM. H: 34 CM
1x E27 60W MAX
PRICE 6,000​
PRICE 2,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TOSS
[TABLE LAMP]
W: 27 D:14 H: 50 CM
1x E27 40W MAX
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BLOB-T
[TABLE LAMP]
DIA: 38 CM. H: 44 CM
1x E14 MAX 25 W
PRICE 4,500​
PRICE 1,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ZEN-T
[TABLE LAMP]
D: 35 CM. H: 52 CM
1x E27 100W
PRICE 10,000​
PRICE 4,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GEA
[TABLE LAMP]
W: 12 H: 35 D: 55 CM
1x LED 5W
PRICE 9,000​
PRICE 3,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

CALLA
[TABLE LAMP]
W: 16 CM. H: 40 CM
1x LED 5 W
PRICE 15,000​
PRICE 6,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

FIONY-T
[TABLE LAMP]
W: 39 CM. H: 71 CM
1x E27 60W
PRICE 10,000​
PRICE 4,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

DOME-M
[PENDANT]
D: 30 CM
1x E27 60W MAX
PRICE 8,500​
PRICE 3,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

DOME-S
[PENDANT]
D:19 H:150 CM
1x E27 60W MAX
PRICE 3,800​
PRICE 1,520

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

CONA
[PENDANT]
W:19 H:41 CM
1x E14 MAX 60W
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BOTTO
[PENDANT]
W:25 H:30 CM
1x E14 MAX 60W
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

RAY
[PENDANT]
D:50 H:100 CM
3x G9 MAX 40W
PRICE 13,500​
PRICE 5,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ARIA P50
[PENDANT]
D: 50x50 H: 100 CM
6x G9 40W MAX
PRICE 15,000​
PRICE 6,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

MODISS
[PENDANT]
W: 80 H: 64 CMG
4x 20 10W
PRICE 20,000​
PRICE 8,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

XILO
[PENDANT]
DIA. 35 H: 150 CME
27x 1 60W MAX
PRICE 7,000​
PRICE 2,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

JAZZ
[PENDANT]
W: 53 H: 30 CM
3x E27 MAX 40 W
PRICE 8,500​
PRICE 3,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ROLL/S0
[PENDANT]
W: 19 H: 60 CM
1x E27 MAX 75 W
PRICE 25,000​
PRICE 10,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

KENZ P
[PENDANT]
W: 60 H: 35 CM
3x E27 MAX 60 W
PRICE 7,000​
PRICE 2,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

MOTION
[PENDANT]
W: 75 H: 100 CM
1x GU10 MAX 50 W+6x GU9 MAX 40 W
PRICE 38,000​
PRICE 15,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

COMET P
[PENDANT]
W: 70 H: 13 CM
6x E14  MAX 11 W
PRICE 8,500​
PRICE 3,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BOLLA
[TABLE LAMP]
D: 16 H:120 CM
1x E27 40W MAX
PRICE 3,850​
PRICE 1,540

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ESTER-C
[PENDANT]
D: 110 H: 60 CM
2x R7S 300W MAX
PRICE 58,000​
PRICE 23,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ESTER-P
[PENDANT]
D: 110 H: 60 CM
2x R7S 300W MAX
PRICE 58,000​
PRICE 23,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

IRONY-P6
[PENDANT]
D: 76 H: 140 CM
6x E14 40W MAX
PRICE 28,000​
PRICE 11,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

AVIAS-P8
[CHANDELIER]
D :68 H: 65 CM
8x E14 MAX25W
PRICE 45,000​
PRICE 18,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

PHENIX-P12
[CHANDELIER]
W :115 H: 100 CM
12x E14 40W
PRICE 150,000​
PRICE 60,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

PHENIX-P6
[CHANDELIER]
W :70 H: 100 CM
12x E14 40W
PRICE 60,000​
PRICE 24,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

PERONI-P15
[CHANDELIER]
W :105 H: 120 CM
15x E14 40W
PRICE 75,000​
PRICE 30,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SHINY 2820
[CHANDELIER]
DIA :86 H: 245 CM
13x GU10 50W
PRICE 110,000​
PRICE 44,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SHINY 2650  
[CHANDELIER]
DIA :66 H: 260 CM
9x GU10 50W
PRICE 79,000​
PRICE 31,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GIRO-F40
[FLOOR LAMP]
D :36 H: 150 CM
1x E27 40W MAX
PRICE 10,000​
PRICE 4,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

COSMICA2434 SINGLE
[PENDANT]
W :66 H: 120 CM
6x G10 50W
PRICE 60,000​
PRICE 24,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

DROPLET-W
[WALL LAMP]
W :15 H: 35 D: 20 CM
1x E14 40W
PRICE 3,600​
PRICE 1,440

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

LINEAR S
[PENDANT]
W :19 H: 55 CM
1x T5 14W MAX
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

PLANO 90
[WALL LAMP]
W :90 H: 4 D: 10 CM
1x T5 21W MAX
PRICE 4,500​
PRICE 1,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

IVED-CANOPY
[WALL LAMP]
W :4.5 H: 8 D: 27.5 CM
1x LED MAX 1W
PRICE 4,000​
PRICE 1,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

IVED-RECESS
[WALL LAMP]
W :9.5 H: 9.5 D: 28 CM
1x LED MAX 1W
PRICE 4,000​
PRICE 1,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

OGIVE
[STEPLIGHT]
W :6 H: 14 D: 5 CM
1x LED 1W 350MA DRIVER
PRICE 4,000​
PRICE 1,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SQUARE
[DOWNLIGHT]
W :7.5 H: 9.5 CM
GU10
PRICE 16,500​
PRICE 6,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

CILINE T
[TABLE LAMP]
W: 37 H: 63 CM
4x G9 MAX 20W
PRICE 15,000​
PRICE 6,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

COMICA P
[PENDANT]
W: 65 H: 139 CM
10x G9 MAX 20W
PRICE 34,000​
PRICE 13,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

2235-S60
[CIELING LAMP]
W: 60 H: 35 CM
12x G4 MAX 20W
PRICE 58,500​
PRICE 23,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

2235-R60
[CIELING LAMP]
W: 60 H: 35 CM
12x G4 MAX 20W
PRICE 54,000​
PRICE 21,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

LAUREN
[PENDANT]
W: 60 H: 130-230 CM
43x G4 MAX 20W
PRICE 78,000​
PRICE 31,200

TINY W1
[WALL LAMP]
W: 16 H: 13 D: 10 CM
1x G9 MAX 20 W
PRICE 3,500​
PRICE 1,400

TINY W2
[WALL LAMP]
W: 41 H: 13  D: 10 CM
2x G9 MAX 20 W
PRICE 6,500​
PRICE 2,600

CONCRETE M
[PENDANT]
W: 40 H: 36.7-150 CM
1x E27 MAX 60 W
PRICE 18,000​
PRICE 7,200

COOPER L
[PENDANT]
W: 40 H: 40-150 CM
1x E27 MAX 60 W
PRICE 9,000​
PRICE 3,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

QUIN B
[PENDANT]
W: 13 H: 18-150 CM
1x E27 MAX 40 W
PRICE 3,600​
PRICE 1,440

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

QUIN C
[PENDANT]
W: 13 H: 18-150 CM
1x E27 MAX 40 W
PRICE 3,600​
PRICE 1,440

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

LILAH A
[PENDANT]
W: 40 H: 35 CM
1x E27 MAX 40 W
PRICE 7,000​
PRICE 2,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

LILAH C
[PENDANT]
W: 25 H: 35 CM
1x E27 MAX 40 W
PRICE 7,000​
PRICE 2,800

MELODY P8
[CHANDELIER]
W: 92 H: 74-150 CM
8x E14 MAX 40W
PRICE 42,000​
PRICE 16,800

MELODY P3
[CHANDELIER]
W: 66 H: 58-140 CM
3x E14 MAX 40W
PRICE 18,000​
PRICE 7,200

APOLLO T
[TABLE LAMP]
W: 40 H: 58 CM
1x E27 MAX 60W
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

POLITA T
[TABLE LAMP]
W: 30 H: 73 CM
1x E27 MAX 100W
PRICE 9,000​
PRICE 3,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TORNADO MINIBAR  
[WALL LAMP]
W: 25 H: 8 D: 9 CM
1x G9 MAX 25W
PRICE 2,800​
PRICE 1,120

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TORNADO ROUND  
[WALL LAMP]
W: 25 H: 19 D: 9 CM
1x G9 MAX 25W
PRICE 3,000​
PRICE 1,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TORNADO SQUARE
[WALL LAMP]
W: 25 H: 19 D: 9 CM
1x G9 MAX 25W
PRICE 3,000​
PRICE 1,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

VERONA P6
[CHANDELIER]
W: 70 H: 72 CM
6x E14 MAX 40W
PRICE 25,000​
PRICE 10,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ROSA P6 
[CHANDELIER]
W: 75 H: 70 CM
6X E14 MAX 40W
PRICE 28,000​
PRICE 11,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

VERONA P8+8  
[CHANDELIER]
W: 110 H: 70 CM
16X E14 MAX 40W
PRICE 55,000​
PRICE 22,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

VANESA P8  
[CHANDELIER]
W: 80 H: 108 CM
8X G9 MAX 25W
PRICE 45,000​
PRICE 18,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SWAN P18  
[CHANDELIER]
W: 71 H: 78 CM
12X G4 MAX 20W
PRICE 75,000​
PRICE 30,000

SWAN P24
[PENDANT]
W: 110 H: 80 CM
24x G4 MAX 20W
PRICE 95,000​
PRICE 38,000

DIEGO
[FLOOR LAMP]
W: 54 H: 184 CM
1x E27 MAX 24W
PRICE 16,000​
PRICE 6,400

SADIE
[MODERN-CONTEM]
W: 12 H: 21-150 CM
1x GU10 MAX 50W
PRICE 3,000​
PRICE 1,200

PARATY P16
[PENDANT]
W: 60 H: 229 CM
16x G4 MAX 20W
PRICE 45,000​
PRICE 18,000

BUBBY A
[PENDANT]
W: 65 H: 220 CM
6x GU10 MAX 50W
PRICE 42,000​
PRICE 16,800

VICTORIA P40
[PENDANT]
W: 60 L: 60 H: 267 CM
40x G9 MAX 40W
PRICE 110,000​
PRICE 44,000

MOBY W
[OUTDOOR]
W: 10 H: 14.5 D: 14 CM
2x LED MAX 4W
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

HECTOR W
[OUTDOOR]
W: 14 H: 26 D: 14 CM
1x E27 MAX 23W
PRICE 3,800​
PRICE 1,520

BENNY T
[TABLE LAMP]
W: 45 H: 56 CM
1x E14 MAX 60W
PRICE 7,000​
PRICE 2,800

BENNY F
[FLOOR LAMP]
W: 60 H: 165 CM
2x E27 MAX 60W
PRICE 13,500​
PRICE 5,400

ECOBALL P
[PENDANT LAMP]
W: - H: - CM
1x E27 MAX 60W
PRICE 3,850​
PRICE 1,540

MIRROR S
[FURNITURE]
W: 39 H: 50 CM
1x LED
PRICE 10,000​
PRICE 4,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

LASVIT
[PENDANT]
W: 56 H: 120 CM
6x MR11 MAX 20W
PRICE 60,000​
PRICE 24,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

HENRY P6
[CHANDELIER]
W: 80.5 H: 130 CM
6x E14 MAX 40W
PRICE 28,000​
PRICE 11,500

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SOLO F
[FLOOR LAMP]
W: 43 H: 124 CM
2x LED MAX 3W
PRICE 16,000​
PRICE 9,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BERCY
[PENDANT]
W: 15 H: 15-150 CM
1x G4 MAX 20W
PRICE 4,000​
PRICE 1,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BELLA
[PENDANT]
W: 18 H: 10-150 CM
1x G4 MAX 20W
PRICE 4,500​
PRICE 1,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

LUTRON
[WALL LAMP]
W: - H: - CM
1x LED MAX 3W
PRICE 6,500​
PRICE 2,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SOLO W (SQUARE)
[WALL LAMP]
W: 11 H: 5 D: 9-36 CM
1x LED MAX 3W
PRICE 6,000​
PRICE 2,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SEVENTIES
[PENDANT]
W: 40 H: 40-155 CM
1x E27 MAX 60W
PRICE 16,000​
PRICE 6,400

RIVA
[PENDANT]
W: 50 H: 50-145 CM
1x E27 MAX 60W
PRICE 10,000​
PRICE 4,000

MAGNET T
[TABLE LAMP]
W: 22 H: 47 CM
2x LED MAX 3W
PRICE 14,500​
PRICE 5,800

SCREEN
[WALL LAMP]
W: 25 H: 25 D: 11.2 CM
1x E14 MAX 60W
PRICE 3,500​
PRICE 1,400

PYRAMID
[WALL LAMP]
W: 15 H: 25.7 D: 19.8 CM
1x E14 MAX 40W
PRICE 3,200​
PRICE 1,280

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

DOUBLE
[WALL LAMP]
W: 80 H: 60 D: 4 CM
2 X T5 MAX 14 W
PRICE 16,500​
PRICE 6,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

DAISY T
[TABLE LAMP]
W: 35 H: 65 CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 7,500​
PRICE 3,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

THINK W1
[WALL LAMP]
W: 10 H: 22.5 CM
3 X LED MAX 3 W
PRICE 5,000​
PRICE 2,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

THINK W2
[WALL LAMP]
W: 30.5 H: 22 CM
6 X LED MAX 1 W
PRICE 8,500​
PRICE 3,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

FACIO
[PENDANT]
W: 30 H: 150 CM
1 X E27 MAX 25 W
PRICE 9,500​
PRICE 3,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ALEXA
[CEILING LAMP]
W: 52 H: 22 CM
6 X G9 MAX 60 W
PRICE 28,000​
PRICE 11,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TONY W2
[WALL LAMP]
W: 26 H: 15.5 D: 14 CM
2 X G4 MAX 20 W
PRICE 7,200​
PRICE 2,880

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TINA W2
[WALL LAMP]
W: 26 H: 15.5 D: 14 CM
2 X G4 MAX 20 W
PRICE 7,500​
PRICE 3,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

EXTEND
[CEILING]
W: 7 CM L: 60 CM H: 2.5 CM
3 X G4 MAX 20 W
PRICE 3,000​​​
PRICE 1,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

KOB
[WALL LAMP]
W: 9.5 L: 60 H: 3.2 CM
3 X GX53 MAX 7 W
PRICE 3,200​
PRICE 1,280

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TUKON W1
[WALL LAMP]
W: 46 H: 7 CM
3 X GU10 MAX 50 W
PRICE 2,400​
PRICE 960

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

TUKON W2
[WALL LAMP]
W: 28 H: 7 CM
2 X GU10 MAX 50 W
PRICE 3,000​
PRICE 1,200

TUKON W3
[WALL LAMP]
W: 46 CM H: 7 CM
2 X GU10 MAX 50 W
PRICE 3,000​
PRICE 1,200

SKIP W1
[WALL LAMP]
W: 9.8 H: 9.8 CM
1 X GU10 MAX 50 W
PRICE 1,200​
PRICE 480

VECTUS P2
[PENDANT]
W: 13 L: 42 H: 140 CM
2 X MR16 MAX 50 W
PRICE 6,500​
PRICE 2,600

SENDO
[WALL LAMP]
W: 12 H: 33 CM
1 X E14 MAX 60 W
PRICE 2,000​
PRICE 800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

PARADISE P16 (WHITE)[PENDANT]
W: 50 H: 150 CM
16 X LED MAX 1 W
PRICE 38,000​
PRICE 15,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BARI F
[FLOOR LAMP]
W: 58 CM H: 170 CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 15,000​
PRICE 6,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

BARI T
[TABLE LAMP]
W: 38 H: 59 CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 8,000​
PRICE 3,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

JEDA T
[TABLE LAMP]
W: 30 CM H: 45-58 CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GEMINI C9
[CEILING LAMP]
W: 50 L: 50 H: 15 CM
9 X LED MAX 9 W
PRICE 28,000​
PRICE 11,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

RIVIERA P12
[PENDANT]
W: 53 H: 120 CM
12 X G9 MAX 20 W
PRICE 65,000​
PRICE 26,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

RIVIERA P24
[PENDANT]
W: 100 CM H: 100 CM
24 X G9 MAX 20 W
PRICE 195,000​
PRICE 78,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

DREAM P24
[PENDANT]
W: 55 H: 30 - 150 CM
24 X G9 MAX 20 W
PRICE 38,000​
PRICE 15,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

STASIA
[CEILING LAMP]
W: 50 L: 50 H: 30 CM
12 X G4 MAX 20 W
PRICE 38,000​
PRICE 15,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

POM
[WALL LAMP]
W: 15 H: 15 CM
1 X LED MAX 5 W
PRICE 5,500​
PRICE 2,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ACCORD W
[WALL LAMP]
W:  24 H: 16 D: 17.5 CM
1 X E14 MAX 40 W
PRICE 4,200​
PRICE 1,680

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GRAMMA
[PENDANT]
W: 45 H: 45 CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 13,000​
PRICE 5,200

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SWIFT
[WALL LAMP]
W: 6 H: 14 D: 16 CM
1 X LED MAX 5 W
PRICE 5,000​
PRICE 2,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

VODEN
[WALL LAMP]
W: 6.5 H: 27.5 D: 37 CM
1 X LED MAX 5 W
PRICE 5,000​
PRICE 2,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

CHOICE
[PENDANT]
W: 50 H: 30-100 CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 6,500
PRICE 2,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

FUJI
[CEILING LAMP]
W: 33 H: CM
1 X LED MAX 13 W
PRICE 9,500​
PRICE 3,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SOTO
[PENDANT]
W: 15 H: 24.7 CM
1 X E27 MAX 23 W
PRICE 3,800​
PRICE 1,520

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

JACOP T
[TABLE LAMP]
W: 16 H: 60 CM
1 X LED MAX 3 W
PRICE 7,500​
PRICE 3,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

STAIN
[PENDANT]
W: 5 CM H: 12 CM
1 X E27 MAX 10 W
PRICE 2,200​
PRICE 880

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

FANCY
[PENDANT]
W: 40 CM H: 180 CM
1 X E27 MAX 40 W
PRICE 20,000​
PRICE 8,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

MD72755-8A
[CHANDELIER]
W: 80  H:90-160 CM
8 X E14 MAX 60 W
PRICE 110,000​
PRICE 44,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

ML72715-3A
[FLOOR LAMP]
W: 46 H: 178 CM
1 X E14 MAX 60 W
PRICE 28,500​
PRICE 11,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

MD72729-6A
[CHANDELIER]
W: 72  H: 67-145 CM
6 X E14 MAX 60 W
PRICE 85,000​
PRICE 34,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

DIAMOND L
[PENDANT]
W:  CM H: CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 7,500​
PRICE 3,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GRACIA T
[TABLE LAMP]
W:  CM H: CM
2 X E27 MAX 60 W
PRICE 12,000​
PRICE 4,800

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

GRACIA F
[FLOOR LAMP]
W:  CM H: CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 16,500​
PRICE 6,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

SURF
[PENDANT]
W: 17 L: 65 H: 300 CM
1 X T5 MAX 14 W
PRICE 16,500​
PRICE 6,600

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

VINCENT
[PENDANT]
W: 50 H: 39-180 CM
1 X E27 MAX 60 W
PRICE 11,000​
PRICE 4,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

QIN
[PENDANT]
W: 19 H: 150 CM
1 X E27 MAX 100 W
PRICE 6,000​
PRICE 2,400

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

XY
[OFFICE LAMP]
W: 7.5 L: 90 H: 150 CM
1 X LED MAX 18 W
PRICE 20,000​
PRICE 8,000

Clearance Sale | ร้านขายโคมไฟ Iverlight - รับผลิตโคมไฟสั่งทำ การันตีคุณภาพ

PICCOLO 1
[CEILING LAMP]
W: 6.5 CM H: 2.5 CM
3 X G4 MAX 20 W
PRICE 2,400​
PRICE 960