โคมไฟคริสตัล Pendants​

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MERIDA
Size: 100cm h:230cm
1 x LED MAX W
Price 170,000.-
PRICE 102,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RULET P19
W 80 H 36.5 - 150 cm
19 x G9 MAX 40W
PRICE 64,000​
PRICE 38,400

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

STAVIA P16
W 70 H 240 cm
16 x LED MAX 1W
PRICE 100,000​
PRICE 60,000

zipper
W 120 H 350 cm
Led strip 3000k
PRICE 170,000
PRICE 102,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

GALLERY
W 65 H 55 - 150 cm
30 x E14 MAX 40W
PRICE 58,000​
PRICE 34,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STAVIA P73
W 100 H 320 cm
73 x LED MAX 1W+ 9 x LED MAX 1W
PRICE 175,000​
PRICE 105,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Veranda p120
W 50 L 120 cm
10 x LED G9 MAX 3 W
PRICE 240,000
PRICE 144,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

DAZY P
W:80 cm H: 100 cm
1 x E14MAX 40 W
Price 132,000.-
PRICE 79,200

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Kinsley
W:60 cm H:25-120 cm
9x E14 MAX 40 W
Price 55,000.-
PRICE 33,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RECCEL-P
W:80x80 cm H: 25 cm
socket led g9
LED (Include)
PRICE 95,000.-
PRICE 57,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Shola P
W:15 cm H: 200 cm
1 x E27 MAX 40 W
Price 7,200.-
PRICE 4,320

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Pali P
W:26 cm H: 27-180 cm
1 x LED MAX  W
Price 16,000.-
PRICE 9,600

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Radians P
W:60 cm L: 180 H: 150 cm
1 x LED MAX  W
Price 150,000.-
PRICE 90,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LINDOR
W 56 L 110 H 60 cm
8 x E14 MAX 40W
PRICE 62,500
PRICE 37,500

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MOSES S
W 26 H 38.5 - 350 cm
1 x E27 MAX 8W
PRICE 8,500
PRICE 5,100

MOSES L
W 40 H 48 - 350 cm
1 x E27 MAX 8W
PRICE 13,500
PRICE 8,100

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CALEB P9
W:82CM H: 99 CM
9 X G9 MAX 25WATT
PRICE 27,000.-
PRICE 16,200

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LOGAN 2L
W 44  H 74 - 150 cm
1 x LED MAX 79W
PRICE 30,500
PRICE 18,300

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LOGAN 3L
W 100 L 100 H 300 cm
1 x LED MAX 137W
PRICE 66,000
PRICE 39,600

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LOGAN 5L
W 68 L 110 H 300 cm
1 x LED MAX 225W
PRICE 95,000
PRICE 57,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LOTTE
W 85 L 200 H 25 - 45 cm
8 x E27 MAX 60W
PRICE 40,000
PRICE 24,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

GOLDEN S
W 40 H 6 - 150 cm
1 x LED MAX 7W
PRICE 14,000
PRICE 8,400

GOLDEN M
W 60 H 6 - 150 cm
1 x LED MAX 10W
PRICE 20,000
PRICE 12,000

GOLDEN L
W 80 H 6 - 150 cm
1 x LED MAX 15W
PRICE 25,000
PRICE 15,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

TRIVIA
W 50 L 64 H 45 - 120 cm
1 x LED MAX 45W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CENTRA P21
W 80 H 300 cm
21 x G4 MAX 20W
PRICE 105,000
PRICE 63,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CENTRA P16
W 25 L 124 H 150 cm
16 x G4 MAX 20W
PRICE 66,000
PRICE 39,600

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CENTRA P9
W 50 L 50 H 150 cm
9 x G4 MAX 20W
PRICE 40,000
PRICE 24,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MIRACLE P41
W 75 L 75 H 350 cm
41 x G4 MAX 20W
PRICE 110,000
PRICE 66,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CHARLETTE R
W 100 H 36 - 150 cm
1 x LED MAX 144W
PRICE 93,500
PRICE 56,100

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CHARLETTE 3R
W 120 H 110 - 150 cm
1 x LED MAX 288W
PRICE 195,000
PRICE 117,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CHARLETTE O
W 50 L 120 H 55 - 70 cm
1 x LED MAX 135W
PRICE 93,500
PRICE 56,100

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

PAOLA
W 85 H 30 - 150 cm
8 x E14 MAX 40W
PRICE 60,000
PRICE 36,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RATORY P
W 36 L 103 H 65 - 150 cm
44 x G9(LED) MAX 2.3W
PRICE 98,000 (not included bulbs)
PRICE 58,800

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

P 1083
W 51 H 80 cm
20 x E14 MAX 40W
PRICE 85,000
PRICE 51,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

S-102 A1 (610/4)
W 50 L 120 H 12 - 60 cm
20 x E14 MAX 40W
PRICE 180,000
PRICE 108,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

S-102/18
W 45 H 12 - 90 cm
8 x E14 MAX 40W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

P-683/26
W 65 H 60 cm
16 x E14 MAX 40W
PRICE 145,000
PRICE 87,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

1081/24 (K9)
W 62 H 56 cm
D: 10.5  CM
15 x E14 MAX 40W
CHROME
PRICE 68,000
PRICE 40,800

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

IRONY P6
W: 76 CM H: 56 CM
6 X E14 MAX 40W
price 28,000
PRICE 16,800

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ELINA
W 40 L 125 H 50 - 100 cm
18 x E14 MAX 40W
PRICE 89,000
PRICE 53,400

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

S 47/14  ( K9 )
W 35 H 40 cm
6 x E14 MAX 40W
PRICE 25,000
PRICE 15,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RILEY
W: 38 cm L 150 cm H: 250 cm
1 x LED Max  w
Price 66,000.-
PRICE 39,600

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

GLORIA P13
W 55 L 55 H 22 - 230 cm
13 x G4 MAX 20W


PRICE 46,500
PRICE 27,900

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CRONOS P5
W 30 L 105 H 120 cm
5 x LED MAX 45W
PRICE 58,000
PRICE 34,800

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

GLORIA P12
W 25 L 100 H 22 - 150 cm
12 x G4 MAX 20W
PRICE 40,000
PRICE 24,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

VENERA
W 100 H 180 cm
40 x E14 MAX 40W
PRICE 280,000
PRICE 168,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

FURLA
W 50 H 35 cm
4 x E14 MAX 40W
PRICE 52,000
PRICE 31,200

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RONETT S
W 56 H 120 cm
1 x LED MAX 40 W
PRICE 27,000
PRICE 16,200

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ETERRA
W 45 L 120 H 13 - 150 cm
x E14 MAX 40 W
PRICE 88,000
PRICE 52,800

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RONETT P3
W:  88  H:  350
1 x LED MAX W
PRICE 90,000
PRICE 54,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RAFFLE
W:  70  H:  90
1 x LED MAX W
PRICE 79,500
PRICE 47,700

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

HELIOS P5
W:  120  H:  74
1 x LED MAX 95 W
PRICE 135,000
PRICE 81,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Tube P
W:  5.5  H:  25-250 CM
1 x LED MAX 1 W
PRICE 6,000
PRICE 3,600

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Bonte P4
W:  26.5 L: 148  H:  160 CM
4 x G4 MAX 3 W
PRICE 23,600
PRICE 14,160

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Bonte P7
W:  34 L: 188  H:  170 CM
7 x G4 MAX 3 W
PRICE 33,050
PRICE 19,830

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

JULIANA P30
W:  20 L: 120  H:  150 CM
30 x LED MAX 2 W
PRICE 95,000
PRICE 57,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

POLLET
L : 100 H : 87 cm sling 1.5 m
12 x LED MAX 2 W
PRICE 66,000
PRICE 39,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SAHARA
W:  28 H: 100  CM
1 x LED MAX 1 W
PRICE 89,000
PRICE 53,400

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

STAVIA P33
W:  62 H: 120  CM
33 x LED MAX 1 W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

EVAST
W:  120 H: 40  CM
10 x G9 MAX 20 W
PRICE 35,500
PRICE 21,300

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LEXITRON120
W: 80 L: 120 H: 80  CM
1 x LED MAX 0.06 W
PRICE 140,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

TRAVIA P13 Rose Gold
W:65 cm L:135 cm h:150cm
PRICE 105,000
PRICE 63,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

INFINITIE
w:63 cm h:18-150cm
PRICE 20,500
PRICE 12,300

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ASPEN P25 Rose Gold
w:82 cm h:250 cm
25 x COB3 MAX 1w + 25 x LED MAX 2.5w
PRICE 150,000
PRICE 90,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Baros P3
W: 108 cm H: 180 cm
1 x led Max W
Price 95,000.-
PRICE 57,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Cub P20
W: 20 cm H: 180 cm
1 x E27 Max 40 w
Price 9,500.-
PRICE 5,700

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Cub P30
W: 30 cm H: 180 cm
1 x E27 Max 40 w
Price 16,000.-
PRICE 9,600

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LANTER P
W: 30 cm H: 180 cm
6 x G9 Max 3.5 w
Price 18,500.-
PRICE 11,100

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

HARSEL P1
W: 12 cm H: 150 cm
1 x G9 Max 40 w
Price 6,500.-
PRICE 3,900

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TREY
W: 123 cm H: 55 cm
4 x E27 Max 40 w
Price 13,500.-
PRICE 8,100

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

VINTOR
W: 20 cm H: 40 cm
1 x LED Max 1 w
Price 7,500.-
PRICE 4,500

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

HEXA P40
W: 40 cm H: 150 cm
1 x LED Max 29 w
Price 13,800.-
PRICE 8,280

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

HEXA P60
W: 60 cm H: 150 cm
1 x LED Max 43 w
Price 17,500.-
PRICE 10,500

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

HEXA P80
W: 80 cm H: 150 cm
1 x LED Max 29 w
Price 24,500.-
PRICE 14,700

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ROKA P3
W: 12 cm L: 81 cm H: 35 cm
3 x LED Max 30 w
PRICE 14,000.-
PRICE 8,400

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

PD1796B/11
W: 48 cm L: 127 cm  H: 33
11 x G9 Max 20 w
Price 200,000.-
PRICE 120,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RETONA
W: 80 cm H: 66-150 cm
18 x E14 Max  w
Price 95,000.-
PRICE 57,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LILLIAN
W: 79.5 cm L 118 cm H: 150 cm
1 x LED Max  w
PRICE 62,500.-
PRICE 37,500

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ASLAN P
W: 120 cm  H: 350 cm
1X x G9 MAX 1 W
Price 100,000.-
PRICE 60,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ICONIC
W:30cm H:30-150 cm
E14 x 1
Price 5,000.-
PRICE 3,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

INDIGO
W:35 cm H:52 cm-150 cm
E14 x 1
Price 9,500.-
PRICE 5,700

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ATHENS
W:120 cm H:105 cm
1 x LED MAX  W
Price 110,000.-
PRICE 66,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

AVERY
L: 120 W:30 cm H:40-150 cm
14 x E14 MAX 40
Price 55,000.-
PRICE 33,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Heri P40
W:40 cm H:40-210 cm
34xG4 LED 220V MAX 3W
Price 53,000.-
PRICE 31,800

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MOVARA P
W: 90 cm H: 300 cm
1 x G4 MAX 62 W
Price 105,000.-
PRICE 63,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

VERANDA-P
W: 80 cm H: 40-150 cm

Price 94,000.-
PRICE 56,400

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Caleb-p8
W:45cm L:100cm H:68-200cm
8*LED G9
Price 22,000.-
PRICE 13,200

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Helena-P
W:80cm H:160cm
11*GU10 LED
Price 150,000.-
PRICE 90,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Juliana-P64
W:100cm H:320cm
64 x LED3w
Price 175,000.-
PRICE 105,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Madison-R
W:63cm H:60cm
9 x E14 40W
Price 54,000.-
PRICE 32,400

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MILLIE-P19
W:80cm H:300cm
16 x LED G4
Price 92,500.-
PRICE 55,500

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Moon-P
W:25cm H:25cm

Price 8,900.-
PRICE 5,430

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Romance-P
W:40cm L:120cm
17 x LEDG9
Price 95,000.-
PRICE 57,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

EVERATE P
W:85cm H:50-150cm
27 x E14 40W
Price 205,000.-
PRICE 123,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Olanda-P gold
W:80 h:35-200 cm

Price 82,500.-
PRICE 49,500

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MOSCO-P
W:120cm H: 85 cm
27 x E14 40W
Price 205,000.-
PRICE 123,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

SOMARIA-P
W:80 cm h:40 cm
17 x g9 40 watt
Price 105,000.-
PRICE 63,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MARR-P
W: 80 cm h: 30 cm
G4 led x 36
Price 99,000.-
PRICE 59,400

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Foxy-P
W:15cm h:15-150cm

Price 5,500.-
PRICE 3,300

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Viora-P30
w:30 cm h:150 cm

Price 16,000.-
PRICE 9,600

Viora-P40
w:40 cm h:150 cm

Price 20,000.-
PRICE 12,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Karat-P
w:20cm h:150cm
1*led 5watt
Price 9,500.-
PRICE 5,700

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Muto-P
W: 8.2cm h:45 cm-150cm
1*led 20watt
Price 6,500.-
PRICE 3,900

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ISAC P30
W:100 cm h:180 cm
1*led 18 watt
Price 35,500.-
PRICE 21,300

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ISAC P40
W:130 cm h:180 cm
1*led 23 watt
Price 44,000.-
PRICE 26,400

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

AXEL
W:19 L:120 h:180 cm
1*led 30 watt
Price 43,000.-
PRICE 25,800

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CHANEL-P
W:90 cm h: 300-350 cm
1*led 135 watt
Price 165,000.-
PRICE 99,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MALONE-P
W:31 cm L 107 cm h:23 cm
E14x12
Price 50,000.-
PRICE 30,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LOXARY P
W:55 cm L 150 cm h:74 cm
1xLED MAX 1 W
Price 245,000.-
PRICE 147,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ALDRA-P
W: 135cm h:350cm
138* led g9 max 2.5watt
Price 250,000.-
PRICE 150,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ENIGMA-P
W:40 cm L: 120cm H:40-150cm
9* E27 max 7watt
Price 30,000.-
PRICE 18,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

KARATT -P72
W: 120 cm h: 200cm
72* g9 led 2.5watt
Price 240,000.-
PRICE 144,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RASSEL-P
W:30 cm L:120 cm h:30-150cm
10* led G9 2.5m
Price 42,500.-
PRICE 25,500

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ZEEDA-P
W:40cm L:120 cm h:35-150cm
220V led strip
Price 105,000.-
PRICE 63,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RALPH-P BLACK
W: 39.5 cm h:40-150cm
1*E27 max 10watt
Price 11,000.-
PRICE 6,600

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RALPH-P WHITE
W: 39.5 cm h:40-150cm
1*E27 max 10watt
Price 11,000.-
PRICE 6,600

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MESTIC-P85
W:85 cm h:16 - 200 cm
12* led g9 2.5watt
Price 65,000.-
PRICE 39,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MELODY-P
L:1350 w:40cm H:180cm
1 x LED MAX W
Price 115,000.-
PRICE 69,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Eringo-P
W:120cm H:370cm
24 x E14+LED
Price 220,000.-
PRICE 132,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RASSY P5
W: 110 cm H: 150 cm
5 x LED Max 4 w
Price 40,000.-
PRICE 24,000

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Kandel-P
L: 120 cm H: 150 cm
1 x LED MAX W
Price 72,500.-
PRICE 43,500

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

PENNY A
W: 18.5 cm H: 50-150 cm
1 x E27 MAX 40 W
Price 11,000.-
PRICE 6,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PENNY B
W:30 cm H: 45-150 cm
1 x E27 MAX 40 W
Price 13,500.-
PRICE 8,100

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Bozzi A
W: 20 cm H: 150 cm
1 x LED MAX  W
Price 13,000.-
PRICE 7,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Bozzi B
W: 30 cm H: 150 cm
1 x LED MAX W
Price 15,000.-
PRICE 9,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Bozzi C
W: 35 cm H: 150 cm
1 x LED MAX  W
Price 17,500.-
PRICE 10,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOLANDA
W 57 L 105 H 48 - 112 cm
6 x E14 MAX 40W
PRICE 48,000
PRICE 28,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STAVIA P22
W 20 L 100 H 45 - 150 cm
22 x LED MAX 1W+ 4 x LED MAX 1W
PRICE 59,000​
PRICE 35,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LEAVA  R
W: 125  CM H:  145 -350 CM
39 x E14 MAX 40 W
GOLD, CLEAR, WHITE
PRICE160,000.-
PRICE 96,000.-

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CORELLA  P3
W:   80  CM  H:  150  CM
1 x LED MAX 108 W
CLEAR
PRICE 66,000.-
PRICE 39,600.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Merzi P80
W:   80  CM  H:  150  CM
1 x LED MAX  W
ROSE GOLD
PRICE 32,000.-
PRICE 19,200.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Merzi P100
W:   100  CM  H:  150  CM
1 x LED MAX  W
ROSE GOLD
PRICE 42,000.-
PRICE 25,200.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Madison  L
W: 25    CM  L:  109  CM
H:  46 -120   CM 9xE14 MAX 40 W
BRUSHED GOLD
PRICE 64,000.-
PRICE 38,400.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

NARO P
H: 100  CM  L: 150  CM
LED 3000K
CHAMPANEGOLD
PRICE 80,500.-
PRICE 48,300.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CORTICA P
W: 90  CM  H:  33  CM
20 x E14 MAX 20 W
LIGHT GOLD
PRICE 95,000.-
PRICE 57,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CHARA P
W: 85  CM  H:  75  CM
1 x E14 MAX 40 W
GOLD
PRICE 87,000.-
PRICE 52,200.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CELEST P
W: 100  CM  H: 120 CM
1 x LED MAX W
WHITE GOLD
PRICE 80,000.-
PRICE 48,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

CARON P
W: 18 CM  H:  150  CM
2 x LED MAX 5 W
ROSE GOLD
PRICE 11,000.-
PRICE 6,600.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

SFERA  P100
W: 100  CM  H:  180  CM
1 x LED MAX  W
ROSE GOLD
PRICE 120,000.-
PRICE 72,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

SPINDLE   P
W: 80  CM  H:  200  CM L: 180 cm
1 x LED MAX  W
ROSEGOLD
PRICE 145,000.-
PRICE 87,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

SCOLLER  P16
W: 110  CM  H: 350 CM
16 x LED MAX  W
ROSE GOLD
PRICE 130,000.-
PRICE 78,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

VOLGA (RECTANGLE)  P
W: 120 CM  H:  37-115 CM
12 x E14 MAX 40 W
GOLD
PRICE 92,000.-
PRICE 55,200.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

VOLGA (ROUND)  P
W: 100  CM  H:  37-150  CM
12 x E14 MAX 40 W
GOLD
PRICE 95,000.-
PRICE 57,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ATOM  P4
W: 24  CM  H:  100  CM
4 x E14 MAX 40 W
GOLD
PRICE 18,500.-
PRICE 11,100.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ZIPPER P
W: 120 CM  H:  350  CM
9 x LED MAX 1 W
ROSE GOLD
PRICE 170,000.-
PRICE 102,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

COSMO P7
W: 120 CM  H:  350 CM
1 x LED MAX 300 W
ROSE GOLD
PRICE 195,000.-
PRICE 117,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

VERANDA-L120
W: 50 CM  H:  120 CM
H: 60-150 CM
9 x LED G9
GOLD

PRICE 240,000.-
PRICE 144,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ASTROX P
W: 100 CM  H:  350 CM
LED 3000k GU10
LED x 9
GOLD

PRICE 165,000.-
PRICE 99,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Aspire
W: 120 CM  H:  150 CM
Plate W: 9x80 cm
LED 3000 K, LED MR11
220V x 2
ROSE GOLD

PRICE 85,000.-
PRICE 51,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MAYBERRY
W: 109 CM  H:  239 CM
46 x E14 MAX 40 W
CRYSTALASFOUR
CHROME

PRICE 580,000.-
PRICE 348,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

POLENE-P19
W: 60 CM  H:  300 CM
19 x LED 3000K MAX 1 W
ROSE GOLDSTAINLESS SHINY ROSE GOLD

PRICE 120,000.-
PRICE 72,000.-

โคมไฟห้อยเพดาน Pendant Lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Loxary-P19
W: 80 CM  H:  300 CM
19 x G9 MAX 20 W
GOLD

RICE 220,000.-
PRICE 132,000.-

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DAZY P
W:80 cm H: 100 cm
1 x E14MAX 40 W
Price 132,000.-
PRICE 79,200

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Kinsley
W:60 cm H:25-120 cm
9x E14 MAX 40 W
Price 55,000.-
PRICE 33,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RECCEL-P
W:80x80 cm H: 25 cm
socket led g9
LED (Include)
PRICE 95,000.-
PRICE 57,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Shola P
W:15 cm H: 200 cm
1 x E27 MAX 40 W
Price 7,200.-
PRICE 4,320

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Pali P
W:26 cm H: 27-180 cm
1 x LED MAX  W
Price 16,000.-
PRICE 9,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Radians P
W:60 cm L: 180 H: 150 cm
1 x LED MAX  W
Price 150,000.-
PRICE 90,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LINDOR
W 56 L 110 H 60 cm
8 x E14 MAX 40W
PRICE 62,500
PRICE 37,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MOSES S
W 26 H 38.5 - 350 cm
1 x E27 MAX 8W
PRICE 8,500
PRICE 5,100

MOSES L
W 40 H 48 - 350 cm
1 x E27 MAX 8W
PRICE 13,500
PRICE 8,100

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CALEB P9
W:82CM H: 99 CM
9 X G9 MAX 25WATT
PRICE 27,000.-
PRICE 16,200

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOGAN 2L
W 44  H 74 - 150 cm
1 x LED MAX 79W
PRICE 30,500
PRICE 18,300

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOGAN 3L
W 100 L 100 H 300 cm
1 x LED MAX 137W
PRICE 66,000
PRICE 39,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOGAN 5L
W 68 L 110 H 300 cm
1 x LED MAX 225W
PRICE 95,000
PRICE 57,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LUTHER
W 100 H 250 cm
1 x LED MAX 79W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LASTER
W 80 H 23 - 150 cm
1 x LED MAX 105W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PALINE P
W 50 H 30 - 145 cm
6 x G9 MAX 20W
PRICE 25,000
PRICE 15,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MONA
W 24 H 28 - 120 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 5,000
PRICE 3,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MAXI
W 18 H 37 - 120 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 5,500
PRICE 3,300

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MILAR
W 25 H 30 - 150 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 5,500
PRICE 3,300

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HELIOS P11
W 130 H 350 cm
1 x LED MAX 247W
PRICE 180,000
PRICE 108,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PRONTO
W 55 H 290 cm
1 x LED MAX 108W
PRICE 105,000
PRICE 63,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOTTE
W 85 L 200 H 25 - 45 cm
8 x E27 MAX 60W
PRICE 40,000
PRICE 24,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

GOLDEN S
W 40 H 6 - 150 cm
1 x LED MAX 7W
PRICE 14,000
PRICE 8,400

GOLDEN M
W 60 H 6 - 150 cm
1 x LED MAX 10W
PRICE 20,000
PRICE 12,000

GOLDEN L
W 80 H 6 - 150 cm
1 x LED MAX 15W
PRICE 25,000
PRICE 15,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TRIVIA
W 50 L 64 H 45 - 120 cm
1 x LED MAX 45W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CENTRA P21
W 80 H 300 cm
21 x G4 MAX 20W
PRICE 105,000
PRICE 63,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CENTRA P16
W 25 L 124 H 150 cm
16 x G4 MAX 20W
PRICE 66,000
PRICE 39,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CENTRA P9
W 50 L 50 H 150 cm
9 x G4 MAX 20W
PRICE 40,000
PRICE 24,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MIRACLE P41
W 75 L 75 H 350 cm
41 x G4 MAX 20W
PRICE 110,000
PRICE 66,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CHARLETTE R
W 100 H 36 - 150 cm
1 x LED MAX 144W
PRICE 93,500
PRICE 56,100

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CHARLETTE 3R
W 120 H 110 - 150 cm
1 x LED MAX 288W
PRICE 195,000
PRICE 117,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CHARLETTE O
W 50 L 120 H 55 - 70 cm
1 x LED MAX 135W
PRICE 93,500
PRICE 56,100

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PAOLA
W 85 H 30 - 150 cm
8 x E14 MAX 40W
PRICE 60,000
PRICE 36,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RATORY P
W 36 L 103 H 65 - 150 cm
44 x G9(LED) MAX 2.3W
PRICE 98,000 (not included bulbs)
PRICE 58,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

P 1083
W 51 H 80 cm
20 x E14 MAX 40W
PRICE 85,000
PRICE 51,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

S-102 A1 (610/4)
W 50 L 120 H 12 - 60 cm
20 x E14 MAX 40W
PRICE 180,000
PRICE 108,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

S-102/18
W 45 H 12 - 90 cm
8 x E14 MAX 40W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

P-683/26
W 65 H 60 cm
16 x E14 MAX 40W
PRICE 145,000
PRICE 87,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

1081/24
W 62 H 56 cm
15 x E14 MAX 40W
PRICE 98,000
PRICE 58,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

IRONY P6
W: 76 CM H: 56 CM
6 X E14 MAX 40W
price 28,000
PRICE 16,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ELINA
W 40 L 125 H 50 - 100 cm
18 x E14 MAX 40W
PRICE 89,000
PRICE 53,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

S 47/14  ( K9 )
W 35 H 40 cm
6 x E14 MAX 40W
PRICE 25,000
PRICE 15,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CYGNET P18
W 90 H 80 - 150 cm
18 x G4 MAX 20W +18 x LED MAX 46W
PRICE 84,000
PRICE 50,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Cosmo-P7
W:140 cm H:350 cm


PRICE 195,000
PRICE 117,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Heri P60
W:60 cm H:60-210 cm
72xG4 220V LED MAX 3W
Price 66,000.-
PRICE 39,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BARDOT P8
W 95 H 65 - 155 cm
8 x E14 MAX 60W+8 x LED MAX 57W
PRICE 80,000
PRICE 48,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RILEY
W: 38 cm L 150 cm H: 250 cm
1 x LED Max  w
Price 66,000.-
PRICE 39,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

GLORIA P13
W 55 L 55 H 22 - 230 cm
13 x G4 MAX 20W


PRICE 46,500
PRICE 27,900

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CRONOS P5
W 30 L 105 H 120 cm
5 x LED MAX 45W
PRICE 58,000
PRICE 34,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

GLORIA P12
W 25 L 100 H 22 - 150 cm
12 x G4 MAX 20W
PRICE 40,000
PRICE 24,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Fiesta-P4 copper/black
W:8 cm L:90cm h:150cm
4 x led 5 watt
PRICE 27,500
PRICE 16,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LYCA 36
W 18 L 100 H 18 - 130 cm
36 x LED MAX 0.5W
PRICE 34,000
PRICE 20,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RASTER TAPER 3 BAR
W 25 L 100 H 26 - 120 cm
3 x E27 MAX 40W
PRICE 12,000
PRICE 7,200

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

OLIVER
W 85 H 85 - 150 cm
18 x E14 MAX 40W
PRICE 60,000
PRICE 36,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

VENERA
W 100 H 180 cm
40 x E14 MAX 40W
PRICE 280,000
PRICE 168,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

FURLA
W 50 H 35 cm
4 x E14 MAX 40W
PRICE 52,000
PRICE 31,200

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RONETT S
W 56 H 120 cm
1 x LED MAX 40 W
PRICE 27,000
PRICE 16,200

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ETERRA
W 45 L 120 H 13 - 150 cm
x E14 MAX 40 W
PRICE 88,000
PRICE 52,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RONETT P3
W:  88  H:  350
1 x LED MAX W
PRICE 90,000
PRICE 54,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RAFFLE
W:  70  H:  90
1 x LED MAX W
PRICE 79,500
PRICE 47,700

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HELIOS P5
W:  120  H:  74
1 x LED MAX 95 W
PRICE 135,000
PRICE 81,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Tube P
W:  5.5  H:  25-250 CM
1 x LED MAX 1 W
PRICE 6,000
PRICE 3,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SPECTRA
W:60 cm H:160 cm
1x LED max 3w x 19
Price 66,000.-
PRICE 39,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SAMANDA P9+5
W:  99 W: 72 H: CM
14 x MAX W
PRICE 98,000.-
PRICE 58,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SAMANDA P8
W:  89 W: 60 H: CM
8 x MAX W
PRICE 58,000
PRICE 34,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Wassle-p12
W:  125  H:  83 CM
1 x LED MAX 1 W
PRICE 120,000
PRICE 72,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Bonte P4
W:  26.5 L: 148  H:  160 CM
4 x G4 MAX 3 W
PRICE 23,600
PRICE 14,160

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Bonte P7
W:  34 L: 188  H:  170 CM
7 x G4 MAX 3 W
PRICE 33,050
PRICE 19,830

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

JULIANA P30
W:  20 L: 120  H:  150 CM
30 x LED MAX 2 W
PRICE 95,000
PRICE 57,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

POLLET
L : 100 H : 87 cm sling 1.5 m
12 x LED MAX 2 W
PRICE 66,000
PRICE 39,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SAHARA
W:  28 H: 100  CM
1 x LED MAX 1 W
PRICE 89,000
PRICE 53,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STAVIA P33
W:  62 H: 120  CM
33 x LED MAX 1 W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

EVAST
W:  120 H: 40  CM
10 x G9 MAX 20 W
PRICE 35,500
PRICE 21,300

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LEXITRON120
W: 80 L: 120 H: 80  CM
1 x LED MAX 0.06 W
PRICE 140,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TRAVIA P13 Rose Gold
W:65 cm L:135 cm h:150cm
PRICE 105,000
PRICE 63,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

INFINITIE
w:63 cm h:18-150cm
PRICE 20,500
PRICE 12,300

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ASPEN P25 Rose Gold
w:82 cm h:250 cm
25 x COB3 MAX 1w + 25 x LED MAX 2.5w
PRICE 150,000
PRICE 90,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Baros P3
W: 108 cm H: 180 cm
1 x led Max W
Price 95,000.-
PRICE 57,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Cub P20
W: 20 cm H: 180 cm
1 x E27 Max 40 w
Price 9,500.-
PRICE 5,700

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Cub P30
W: 30 cm H: 180 cm
1 x E27 Max 40 w
Price 16,000.-
PRICE 9,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LANTER P
W: 30 cm H: 180 cm
6 x G9 Max 3.5 w
Price 18,500.-
PRICE 11,100

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HARSEL P1
W: 12 cm H: 150 cm
1 x G9 Max 40 w
Price 6,500.-
PRICE 3,900

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TREY
W: 123 cm H: 55 cm
4 x E27 Max 40 w
Price 13,500.-
PRICE 8,100

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

VINTOR
W: 20 cm H: 40 cm
1 x LED Max 1 w
Price 7,500.-
PRICE 4,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HEXA P40
W: 40 cm H: 150 cm
1 x LED Max 29 w
Price 13,800.-
PRICE 8,280

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HEXA P60
W: 60 cm H: 150 cm
1 x LED Max 43 w
Price 17,500.-
PRICE 10,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HEXA P80
W: 80 cm H: 150 cm
1 x LED Max 29 w
Price 24,500.-
PRICE 14,700

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ROKA P3
W: 12 cm L: 81 cm H: 35 cm
3 x LED Max 30 w
PRICE 14,000.-
PRICE 8,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PD1796B/11
W: 48 cm L: 127 cm  H: 33
11 x G9 Max 20 w
Price 200,000.-
PRICE 120,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RETONA
W: 80 cm H: 66-150 cm
18 x E14 Max  w
Price 95,000.-
PRICE 57,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

VENUE
W: 45 cm H: 150 cm
1 x LED Max  22 w Black
Price 8,000.-
PRICE 4,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

COLLEEN
W: 100 cm H: 250 cm
1 x LED Max  w
Price 135,000.-
PRICE 81,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOOP 5
W: 100 cm H: 300 cm

Price 55,000.-
PRICE 33,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Roxy P7
W: 65 cm H: 25 cm
7 x LED Max 48 w
Price 110,000.-
PRICE 66,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LILLIAN
W: 79.5 cm L 118 cm H: 150 cm
1 x LED Max  w
PRICE 62,500.-
PRICE 37,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ASLAN P
W: 120 cm  H: 350 cm
1X x G9 MAX 1 W
Price 100,000.-
PRICE 60,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ICONIC
W:30cm H:30-150 cm
E14 x 1
Price 5,000.-
PRICE 3,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

INDIGO
W:35 cm H:52 cm-150 cm
E14 x 1
Price 9,500.-
PRICE 5,700

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ATHENS
W:120 cm H:105 cm
1 x LED MAX  W
Price 110,000.-
PRICE 66,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

AVERY
L: 120 W:30 cm H:40-150 cm
14 x E14 MAX 40
Price 55,000.-
PRICE 33,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Heri P40
W:40 cm H:40-210 cm
34xG4 LED 220V MAX 3W
Price 53,000.-
PRICE 31,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MOVARA P
W: 90 cm H: 300 cm
1 x G4 MAX 62 W
Price 105,000.-
PRICE 63,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

VERANDA-P
W: 80 cm H: 40-150 cm

Price 94,000.-
PRICE 56,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Caleb-p8
W:45cm L:100cm H:68-200cm
8*LED G9
Price 22,000.-
PRICE 13,200

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Helena-P
W:80cm H:160cm
11*GU10 LED
Price 150,000.-
PRICE 90,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Juliana-P64
W:100cm H:320cm
64 x LED3w
Price 175,000.-
PRICE 105,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Madison-R
W:63cm H:60cm
9 x E14 40W
Price 54,000.-
PRICE 32,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MILLIE-P19
W:80cm H:300cm
16 x LED G4
Price 92,500.-
PRICE 55,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Moon-P
W:25cm H:25cm

Price 8,900.-
PRICE 5,430

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Romance-P
W:40cm L:120cm
17 x LEDG9
Price 95,000.-
PRICE 57,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

EVERATE P
W:85cm H:50-150cm
27 x E14 40W
Price 205,000.-
PRICE 123,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Olanda-P gold
W:80 h:35-200 cm

Price 82,500.-
PRICE 49,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MOSCO-P
W:120cm H: 85 cm
27 x E14 40W
Price 205,000.-
PRICE 123,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SOMARIA-P
W:80 cm h:40 cm
17 x g9 40 watt
Price 105,000.-
PRICE 63,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MARR-P
W: 80 cm h: 30 cm
G4 led x 36
Price 99,000.-
PRICE 59,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Foxy-P
W:15cm h:15-150cm

Price 5,500.-
PRICE 3,300

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Viora-P30
w:30 cm h:150 cm

Price 16,000.-
PRICE 9,600

Viora-P40
w:40 cm h:150 cm

Price 20,000.-
PRICE 12,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Karat-P
w:20cm h:150cm
1*led 5watt
Price 9,500.-
PRICE 5,700

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Muto-P
W: 8.2cm h:45 cm-150cm
1*led 20watt
Price 6,500.-
PRICE 3,900

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ISAC P30
W:100 cm h:180 cm
1*led 18 watt
Price 35,500.-
PRICE 21,300

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ISAC P40
W:130 cm h:180 cm
1*led 23 watt
Price 44,000.-
PRICE 26,400

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

AXEL
W:19 L:120 h:180 cm
1*led 30 watt
Price 43,000.-
PRICE 25,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CHANEL-P
W:90 cm h: 300-350 cm
1*led 135 watt
Price 165,000.-
PRICE 99,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MALONE-P
W:31 cm L 107 cm h:23 cm
E14x12
Price 50,000.-
PRICE 30,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOXARY P
W:55 cm L 150 cm h:74 cm
1xLED MAX 1 W
Price 245,000.-
PRICE 147,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ALDRA-P
W: 135cm h:350cm
138* led g9 max 2.5watt
Price 250,000.-
PRICE 150,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ENIGMA-P
W:40 cm L: 120cm H:40-150cm
9* E27 max 7watt
Price 30,000.-
PRICE 18,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

KARATT -P72
W: 120 cm h: 200cm
72* g9 led 2.5watt
Price 240,000.-
PRICE 144,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RASSEL-P
W:30 cm L:120 cm h:30-150cm
10* led G9 2.5m
Price 42,500.-
PRICE 25,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ZEEDA-P
W:40cm L:120 cm h:35-150cm
220V led strip
Price 105,000.-
PRICE 63,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RALPH-P BLACK
W: 39.5 cm h:40-150cm
1*E27 max 10watt
Price 11,000.-
PRICE 6,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RALPH-P WHITE
W: 39.5 cm h:40-150cm
1*E27 max 10watt
Price 11,000.-
PRICE 6,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MESTIC-P85
W:85 cm h:16 - 200 cm
12* led g9 2.5watt
Price 65,000.-
PRICE 39,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MELODY-P
L:1350 w:40cm H:180cm
1 x LED MAX W
Price 115,000.-
PRICE 69,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Eringo-P
W:120cm H:370cm
24 x E14+LED
Price 220,000.-
PRICE 132,000

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RASSY P5
W: 110 cm H: 150 cm
5 x LED Max 4 w
Price 40,000.-
PRICE 24,000

Kandel-P
L: 120 cm H: 150 cm
1 x LED MAX W
Price 72,500.-
PRICE 43,500

PENNY A
W: 18.5 cm H: 50-150 cm
1 x E27 MAX 40 W
Price 11,000.-
PRICE 6,600

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PENNY B
W:30 cm H: 45-150 cm
1 x E27 MAX 40 W
Price 13,500.-
PRICE 8,100

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Bozzi A
W: 20 cm H: 150 cm
1 x LED MAX  W
Price 13,000.-
PRICE 7,800

Bozzi B
W: 30 cm H: 150 cm
1 x LED MAX W
Price 15,000.-
PRICE 9,000

Bozzi C
W: 35 cm H: 150 cm
1 x LED MAX  W
Price 17,500.-
PRICE 10,500

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOLANDA
W 57 L 105 H 48 - 112 cm
6 x E14 MAX 40W
PRICE 48,000
PRICE 28,800

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STAVIA P22
W 20 L 100 H 45 - 150 cm
22 x LED MAX 1W+ 4 x LED MAX 1W
PRICE 59,000​
PRICE 35,400

LEAVA  R
W: 125  CM H:  145 -350 CM
39 x E14 MAX 40 W
GOLD, CLEAR, WHITE
PRICE160,000.-
PRICE 96,000.-

CORELLA  P3
W:   80  CM  H:  150  CM
1 x LED MAX 108 W
CLEAR
PRICE 66,000.-
PRICE 39,600.-

Merzi P80
W:   80  CM  H:  150  CM
1 x LED MAX  W
ROSE GOLD
PRICE 32,000.-
PRICE 19,200.-

Pendants​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Merzi P100
W:   100  CM  H:  150  CM
1 x LED MAX  W
ROSE GOLD
PRICE 42,000.-
PRICE 25,200.-

Madison  L
W: 25    CM  L:  109  CM
H:  46 -120   CM 9xE14 MAX 40 W
BRUSHED GOLD
PRICE 64,000.-
PRICE 38,400.-

NARO P
H: 100  CM  L: 150  CM
LED 3000K
CHAMPANEGOLD
PRICE 80,500.-
PRICE 48,300.-

CORTICA P
W: 90  CM  H:  33  CM
20 x E14 MAX 20 W
LIGHT GOLD
PRICE 95,000.-
PRICE 57,000.-

CHARA P
W: 85  CM  H:  75  CM
1 x E14 MAX 40 W
GOLD
PRICE 87,000.-
PRICE 52,200.-

CELEST P
W: 100  CM  H: 120 CM
1 x LED MAX W
WHITE GOLD
PRICE 80,000.-
PRICE 48,000.-

CARON P
W: 18 CM  H:  150  CM
2 x LED MAX 5 W
ROSE GOLD
PRICE 11,000.-
PRICE 6,600.-

SFERA  P100
W: 100  CM  H:  180  CM
1 x LED MAX  W
ROSE GOLD
PRICE 120,000.-
PRICE 72,000.-

SPINDLE   P
W: 80  CM  H:  200  CM L: 180 cm
1 x LED MAX  W
ROSEGOLD
PRICE 145,000.-
PRICE 87,000.-

SCOLLER  P16
W: 110  CM  H: 350 CM
16 x LED MAX  W
ROSE GOLD
PRICE 130,000.-
PRICE 78,000.-

VOLGA (RECTANGLE)  P
W: 120 CM  H:  37-115 CM
12 x E14 MAX 40 W
GOLD
PRICE 92,000.-
PRICE 55,200.-

VOLGA (ROUND)  P
W: 100  CM  H:  37-150  CM
12 x E14 MAX 40 W
GOLD
PRICE 95,000.-
PRICE 57,000.-

ATOM  P4
W: 24  CM  H:  100  CM
4 x E14 MAX 40 W
GOLD
PRICE 18,500.-
PRICE 11,100.-

ZIPPER P
W: 120 CM  H:  350  CM
9 x LED MAX 1 W
ROSE GOLD
PRICE 170,000.-
PRICE 102,000.-

COSMO P7
W: 120 CM  H:  350 CM
1 x LED MAX 300 W
ROSE GOLD
PRICE 195,000.-
PRICE 117,000.-