สั่งทำโคมไฟ Downlights

ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ
โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight
โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

DISC ROUND
w: 6 cm H: 2.3 cm
1 x led 3w
price 1,250
PRICE 750

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

DISC SQUARE
w: 6x6 cm H: 2.3 cm
1 x led 3w
price 1,250
PRICE 750

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

DISC SQUARE-2
w: 6x11 cm H: 2.4 cm
2 x led 3w
price 3,000
PRICE 1,800

ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ
ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DISC ROUND
w: 6 cm H: 2.3 cm
1 x led 3w
price 1,250
PRICE 750

ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DISC SQUARE
w: 6x6 cm H: 2.3 cm
1 x led 3w
price 1,250
PRICE 750

ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DISC SQUARE-2
w: 6x11 cm H: 2.4 cm
2 x led 3w
price 3,000
PRICE 1,800

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight
โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

COLUMN S
w: 14 cm H: 16 cm
1 x e27 max 20w / led e27  
price 1,100
PRICE 660

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

COLUMN M
w: 23.5 cm H: 15 cm
2 x e27 18w
price 1,400
PRICE 840

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight
โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

SQUAD-P30
w: 7x7 cm h: 30 cm
1 x gu10 220v 50w / led gu10
PRICE 4,500
PRICE 2,700

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

Solid 2
w: 10x18 cm H: 10 cm
2 x mr16 12v 50w / led mr16
PRICE 2,100
PRICE 1,260

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

Solid 1
w: 10x10 cm H: 10 cm
1 x mr16 12v 50w / led mr16
PRICE 1,000
PRICE 600

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight

Solid 3
w: 10x25.2 cm H: 10 cm
3 x mr16 12v 50w / led mr16
PRICE 2,500
PRICE 1,500

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight
โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ
โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Fly L1
w: 14.3x14.3 cm H: 15.5 cm
1 X CDm-tc max 70w
PRICE 1,850
PRICE 1,110

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Fly L2
w: 14.3x27.8 cm H: 15.5 cm
2 X CDm-tc max 70w
PRICE 3,500
PRICE 2,100

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Fly L3
W: 14.3x41 CM H: 15.5 CM
3 X CDm-tc max 70w
PRICE 5,250
PRICE 3,150

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Fly L4
W: 14.3x51.8 CM H: 15.5 CM
4 X CDM-tc max 70w
PRICE 6,850
PRICE 4,110

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Pama L1
W: 18.6x18.6 CM H: 19.1 CM
1 X CDMT 70W / QR111 / LED QR111
PRICE 2,200
PRICE 1,320

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Pama L2
W: 18.6x35.8 CM H: 19.1 CM
2 X CDMT 70W / QR111 / LED QR111
PRICE 4,250
PRICE 2,550

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Pama L3
W: 18.6x51.8 CM H: 19.1 CM
3 X CDMT 70W / QR111 / LED QR111
PRICE 6,250
PRICE 3,750

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Pama L4
W: 18.6x67.8 CM H: 19.1 CM
4 X CDMT 70W / QR111 / LED QR111
PRICE 8,250
PRICE 4,950

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Hole A
w: 8.7 cm H: 7.8 cm
1 x mr16 12v 50w / led mr16
PRICE 550
PRICE 330

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Hole B
w: 8.7 cm H: 7.8 cm
1 x mr16 12v 50w / led mr16
PRICE 550
PRICE 330

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Sigma
w: 10x10 cm H: 8 cm
1 x mr16 12v 50w / led mr16
PRICE 400
PRICE 240

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Mini frosted Round
w: 9 cm H: 9.5 cm
1 x mr16 12v 50w / led mr16
PRICE 850
PRICE 510

โคมไฟดาวน์ไลท์ Downlight | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Mini frosted Square
w: 9x9 cm H: 7 cm
1 x mr16 12v 50w / led mr16
PRICE 850
PRICE 510

ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ
ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

COLUMN S
w: 14 cm H: 16 cm
1 x e27 max 20w / led e27  
price 1,100
PRICE 660

ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

COLUMN M
w: 23.5 cm H: 15 cm
2 x e27 18w
price 1,400
PRICE 840