โคมไฟสั่งทํา Ceiling Lamps

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LANDO C5
W 35 L 35 H 12 cm
5 x LED MAX 4.2W
PRICE 21,000
PRICE 12,600

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LANDO C13
W 56 L 56 H 12 cm
13 x LED MAX 4.2W
PRICE 42,500
PRICE 25,500

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

DELUXE- C
W 35 L 120 H 40 cm
1 x LED 220V LED*17pcs 3000K
PRICE 105,000
PRICE 63,000

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

VEGA C9
W 60 L 60 H 20 cm
9 x E27 MAX 40W
PRICE 16,000
PRICE 9,600

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

C20611/22
W 55 L 55 H 38 cm
12 x E14 MAX 40W
PRICE 102,000
PRICE 61,200

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

C-20611/27
W 70 L 70 H 38 cm
16 x E14 MAX 40W
PRICE 145,000
PRICE 87,000

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

STILLAR SQUARE
W 56 L 56 H 26 cm
21 x G4 MAX 20W
PRICE 38,500
PRICE 23,100

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

2235-R60
W 55 H 38 cm
12 x G4 MAX 20W
PRICE 54,000
PRICE 32,400

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

2235-S60
W 56 L 56 H 38 cm
12 x G4 MAX 20W
PRICE 58,500
PRICE 35,100

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

STARIX P60
W 60 L 60 H 30 cm
12 x E14 MAX 40 W
PRICE 50,000
PRICE 30,000

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Duo Rings
W 30+40 cm
1 x LED MAX 1 W
PRICE 13,500
PRICE 8,100

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

YORK
W:60cm h: 15cm

PRICE 15,500
PRICE 9,100

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Mestic C
W:55cm h: 18cm
9xG9 LED MAX 5W
PRICE 55,000
PRICE 33,000

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

C-102/20
W: 51  CM  H:  15  CM
6   x   E14   MAX   40   W
CLEAR
PRICE 72,000.-
PRICE 43,200

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

C103-610/4
W: 51  CM  H:  28  CM
8  x  E14   MAX  40  W
CLEAR
PRICE 72,000.-
PRICE 43,200

โคมไฟติดเพดานสำหรับตกแต่งบ้าน Ceiling Lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

STILLARROUND
W: 56  CM H:  28  CM
18  x  G4  MAX  20  W
PRICE   34,500.-
PRICE  20,700

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

VEGA C9
W 60 L 60 H 20 cm
9 x E27 MAX 40W
PRICE 16,000
PRICE 9,600

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

C20611/22
W 55 L 55 H 38 cm
12 x E14 MAX 40W
PRICE 102,000
PRICE 61,200

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

C-20611/27
W 70 L 70 H 38 cm
16 x E14 MAX 40W
PRICE 145,000
PRICE 87,000

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DIONE C9
W 54 L 54 H 15 cm
9 x LED MAX 4.8W
PRICE 39,000
PRICE 23,400

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

C-102/20
W 51 H 15 cm
6 x E14 MAX 40W
PRICE 72,000
PRICE 43,200

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

C-103-610/4
W 51 H 28 cm
8 x E14 MAX 40W
PRICE 72,000
PRICE 43,200

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STILLAR ROUND
W 56 H 26 cm
21 x G4 MAX 20W
PRICE 34,500
PRICE 20,700

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STILLAR SQUARE
W 56 L 56 H 26 cm
21 x G4 MAX 20W
PRICE 38,500
PRICE 23,100

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

2235-R60
W 55 H 38 cm
12 x G4 MAX 20W
PRICE 54,000
PRICE 32,400

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

2235-S60
W 56 L 56 H 38 cm
12 x G4 MAX 20W
PRICE 58,500
PRICE 35,100

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STARIX P60
W 60 L 60 H 30 cm
12 x E14 MAX 40 W
PRICE 50,000
PRICE 30,000

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Duo Rings
W 30+40 cm
1 x LED MAX 1 W
PRICE 13,500
PRICE 8,100

Ceiling Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

YORK
W:60cm h: 15cm

PRICE 15,500
PRICE 9,100

Mestic C
W:55cm h: 18cm
9xG9 LED MAX 5W
PRICE 55,000
PRICE 33,000