โคมไฟตกแต่ง Wall Lamps

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SWING W
W 18 H 38 D 22.5 cm
1 x E27 MAX 40W 1 x LED MAX 1W
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

VELLA W2
W 32 H 12 D 14 cm
2 x G9 MAX 40W
PRICE 7,000
PRICE 4,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ICEFRAME
W 12 H 12.6 D 10.3 cm
1 x G9 MAX 40W
PRICE 3,000
PRICE 1,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TINY W1
W 16 H 13 D 10 cm
1 x G9 MAX 40W
PRICE 4,000
PRICE 2,400

TINY W2
W 41 H 13 D 10 cm
2 x G9 MAX 40W
PRICE 7,200
PRICE 4,320

TINY W3
W 65 H 13 D 10 cm
3 x G9 MAX 40W
PRICE 10,000
PRICE 6,000

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

EMPIRE
W 17 H 13 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 4,900
PRICE 2,940

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RAZOR
W 23 H 40 D 24 cm
1 x E27 MAX 60W
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SEEN W
W 24 H 28 D 16.5 cm
1 x E27 MAX 40W 1 x LED MAX 1W
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HONOR
W 13 L 20 H 32.7 cm
1 x E14 MAX 40W
PRICE 4,000
PRICE 2,400

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

GRADA
W 28 H 36 D 20 cm
1 x E14 MAX 40W
PRICE 9,000
PRICE 5,400

EMPIRE
W 24 H 21.6 D 17.6 cm
1 x E14 MAX 40W + 1 x LED MAX 1W
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Snapp w
W:24 cm H: 60 cm

PRICE 8,000
PRICE 4,800

Maki w
W:  9 CM H: 18  CM D: 3 CM
E14x1 max 40watt
PRICE 3,800
PRICE 2,280

Burris-w
W:  40 CM H: 51  CM D: 20 CM
socket g5 led x5
PRICE 18,000
PRICE 10,800

Baster W
W:  10 CM H: 34  CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 18,000
PRICE 10,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PYON W
W:10 cm H:12 cm D: 12 cm
1 x G9 MAX 25 W
PRICE 3,500
PRICE 2,100

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RALF W
W:17 cm L:23 cm H: 35 cm
1 x LED MAX 9 W
PRICE 7,000
PRICE 4,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CARD W
W:17 cm L:12.5 cm H: 49 cm
1 x G9 MAX 25 W
PRICE 6,000
PRICE 3,600

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HAMMER W
W:20 cm L:12 cm H: 46.5 cm
1 x G9 MAX 25 W
PRICE 6,000
PRICE 3,600

Tasny W
W 10 H 50 cm
2 x LED MAX 3 W ● Black
PRICE 7,000
PRICE 4,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CattyW
W 15 L 26 H 65 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 7,000
PRICE 4,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Samy W
W 15 L 18 H 20 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 3,000
PRICE 1,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Shola W
W 15 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 7,200
PRICE 4,320

FLAT LED QUADRATE
W 27 H 23.5 D 18 cm
1 x E27 MAX 40W + 1 x LED MAX 3W
PRICE 9,000
PRICE 5,400

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

COMMON LED
W 7.6 H 36 D 12 CM
1 x LED MAX 5W
PRICE 8,000
PRICE 4,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LITED
W 21 L 35 H 45 cm
2 x E14 MAX 40W
PRICE 8,000
PRICE 4,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BRANDY
W 17 H 45 cm
1 x E14 MAX 40W
PRICE 9,000
PRICE 5,400

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

FEGGO
W 15 H 30 D 21 - 42 cm
1 x E27 MAX 60W
PRICE 4,500
PRICE 2,700

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PRISM
W 8 H 25 cm
1 x G9 MAX 25W
PRICE 3,800
PRICE 2,280

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DIDA W SQUARE
W 5 H 12 D 9 - 17 cm
1 x LED MAX 3W
PRICE 6,000
PRICE 3,600

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DIDA
W 5 H 12 D 9 - 17 cm
1 x LED MAX 3W
PRICE 6,800.-
PRICE 4,080

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

IMAGE W60
L 60 H 3 D 22 cm
1 x LED MAX 6W
PRICE 9,500
PRICE 5,700

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

IMPRESS
L 30 H 5 D 21.4 cm
1 x LED MAX 4.8W
PRICE 7,000
PRICE 4,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LETHER W
W 22 H 51 D 25 cm
1 x E27 MAX 60W
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DROPLET
W 15 H 35 D 20 cm
1 x E14 MAX 40W
PRICE 4,000
PRICE 2,400

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RONETT W
W 40 H 9 D 6 cm
1 x LED MAX 9.6 W
PRICE 8,000
PRICE 4,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TACASA W
W 15 H 27 cm
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TATAR W ROSE GOLD
W 14.5 H 21 D 7.5 cm
2 x G9 MAX 40 W
PRICE 6,800
PRICE 4,080

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TATAR W CHROME
W 14.5 H 21 D 7.5 cm
2 x G9 MAX 40 W
PRICE 6,800
PRICE 4,080

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DENTA W
W 20 H 40 D 23 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 8,000
PRICE 4,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BONTE W
W 21 H 25 D 15 cm
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 5,800
PRICE 3,480

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

EVITA W
W 18 H 50 cm
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 10,500
PRICE 6,300

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HARSEL W
W 12.5 H 23 cm
1 x LED MAX 1 W
PRICE 8,500
PRICE 5,100

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TACASA W60
W 12 H 60 cm
2 x E14 MAX 40 W
PRICE 11,000
PRICE 6,600

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

NETA W
W 14 H 35 D 10.5 cm
2 x E14 MAX 40 W
PRICE 7,500
PRICE 4,500

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SINARY W
W 18 H 45 cm
2 x E14 MAX 40 W
PRICE 10,500
PRICE 6,300

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PLASSY W2
W 20 H 35 cm
2 x LED MAX 1 W
PRICE 14,500
PRICE 8,700

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CLONY 4
W 24 H 45 cm
4 x G4 LED MAX 5 W
PRICE 15,500
PRICE 9,300

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LARIN W
W 14 H 40 D 10 cm
2 x E14 MAX 40 W
PRICE 14,000
PRICE 8,400

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SENIE W
W 13 H 43 cm
1 x LED MAX 1 W
PRICE 12,500
PRICE 7,500

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STARY-W
W:18 CM H:45CMG
9 X 1
PRICE 7,000​
PRICE 4,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

POLAR W
W 20 L 23 H 37 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 5,500
PRICE 3,300

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LUNESS W1
W 12 L 14.5 H 47 cm
1 x E27 MAX 60 W
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LUNESS W2
W 15 L 19 H 60 cm
2 x E27 MAX 40 W
PRICE 9,500
PRICE 5,700

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TORY W
W 10 L 15.5 H 45 cm
1 x G9 MAX 40 W
PRICE 7,000
PRICE 4,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

TACASA  W46
W 10 H 48 cm
2 x E14 MAX 40 W
PRICE 10,500
PRICE 6,300

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

FORNES W
W 135 H 42 D 14 cm
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 9,500
PRICE 5,700

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BEAUTY W (SHORT)
W 25 H 25 D 29.6 cm
1 x LED MAX 8.6 W
PRICE 8,000
PRICE 4,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BEAUTY W (LONG)
W 25 H 25 D 38 cm
1 x LED MAX 8.6 W
PRICE 8,500
PRICE 5,100

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

SCROLL W
W 6.8 H 90 D 6.8 cm
1 x LED MAX 14 W
PRICE 8,000
PRICE 4,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PEARL
W 62 H 6 D 16 cm
3 x LED MAX 6 W
PRICE 13,000
PRICE 7,800

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

DIDA W
W 7.5 H 24 D 5.5 - 18.5 cm
1 x LED MAX 3 W+USB
PRICE 6,800
PRICE 4,080

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

CALEB-W
W:16cm D:13cm H:40cm
1 x LEDG9
PRICE 4,800
PRICE 2,880

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

POSSI-W
W:22cm H:28cm
1 x led25w
PRICE 6,000
PRICE 3,600

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

MASRO-W
L:54.6 cm h:35 cm
1*led 20watt
PRICE 8,500
PRICE 5,100

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HASO-W
W: 22 cm H: 60 cm
2*e14 40 watt max
PRICE 10,000
PRICE 6,000

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOMA-W
W:23 cm h: 50cm
2*e14 max 40 watt
PRICE 11,500
PRICE 6,900

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STEVE W100
W:1.6 cm h: 100 cm
1 x LED MAX 20 W
PRICE 4,500
PRICE 2,700

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

STEVE W60
W:1.6 cm h: 60 cm
1 x LED MAX 7 W
PRICE 3,500
PRICE 2,100

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RATORY W
W 18 H 60 D 20.5 cm
6 x G9(LED) MAX 3W
PRICE 12,000
PRICE 7,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PRIMIO-W
W:10 cm h:25cm d:9cm
1* led g9 2.5watt
PRICE 12,000
PRICE 7,200

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ENIGMA-W
W:20cm h:40cm d: 25cm
1*E27 max 10watt
PRICE 4,800
PRICE 2,880

SENSO-W Gold
W:  12  CM H:   60  CM
E14*2 max 40watt
PRICE 12,000
PRICE 7,200

DYNE W
W:  12  CM H:   45  CM
5 x G4 MAX 20watt
PRICE 13,000
PRICE 7,800

Tanala W
W:  12  CM H:   65  CM
3 x E14 MAX 40 W
PRICE 14,000
PRICE 8,400

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Grace W
W:12cm L:12cm H: 38cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 8,500
PRICE 5,100

Vasel W
W:  15 CM L: 20 CM H: 40  CM
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 5,500
PRICE 3,300

CLonie W
W:  9  CM L: 12 CM H:  41  CM
2 x E14 MAX 40 W
PRICE 6,000
PRICE 3,600

Snow w
W:  15  CM  H:  61  CM

PRICE 7,500
PRICE 4,500

Wall Lamps ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BOSTON
W: 13  CM  H:  45  CM  D:  8  CM
Material : stainless+glass
1 x LED MAX 1 W
ANTIQUE BRSS
PRICE 17,500.-
PRICE 10,500.-

CHARLETTE  W
W:  20  CM  L:   12  CM  H:   55  CM
2 x E14 MAX 40 W
ROSE GOLD
PRICE 15,500.-
PRICE 9,300.-

IMAGIN
W:  22  CM  H:   5  CM  L:   60  CM
1 x LED MAX 10 W
SATIN NICKEL
PRICE 9,500.-
PRICE 5,700.-

REEDY W
W:  10  CM  H:   25  CM
1 x LED MAX 5 W
BLACK
PRICE 4,000.-
PRICE 2,400.-

PLOT W
W:  13 L:   18 H:  43  CM
1 x E27 MAX  60W
BRAsS
PRICE 7,500.-
PRICE 4,500.-

CARON   W
W:  18  CM    H:   57 CM
2 x LED MAX 5 W
ROSE GOLD
PRICE 9,000.-
PRICE 6,600.-

CORY   W
W:  11  CM  H:   18  CM  L:   50  CM
1 x LED MAX 1 W
BLACK
PRICE 16,500.-
PRICE 9,900.-

BLAZER   W
W:  8.6  CM  H:   12.3  CM  L:   63  CM
1 x LED MAX  W
Brushed brass
PRICE 10,500.-
PRICE 6,300.-

Tag : ขายโคมไฟ, โคมไฟตกแต่ง, โคมไฟคริสตัล, โคมไฟสั่งทํ , โคมไฟโมเดิร์น, ร้านขายโคมไฟ, สั่งทำโคมไฟ, รับผลิตโคมไฟตามแบบ, รับทำโคมไฟตามแบบ, โคมระย้า, โคมไฟหรูๆ, โคมไฟ, โคมไฟ chandelier, โคมไฟห้องนอน, โคมไฟเพดาน โมเดิร์น