โคมไฟหรูๆ Floor Lamps​

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

VASLY F
W: 28  CM L:   40 CM
H:  175  CM 1 X LED G9
ANTIQUE BRSS
PRICE 16,500.-
PRICE 9,900.-

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

PIONEER
W: 40  CM
H: 175  CM
1 x E27 MAX 40 W
BLACK
PRICE  49,000.--
PRICE 29,400.-

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

BISA F
W:  40   CM
H:  180  CM
2 x E27 MAX 40 W
GOLD
PRICE 32,000.-
PRICE 19,200.-

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ELVA
W 65 H 173 cm
1x E27 MAX 60W
PRICE 16,500
PRICE 9,900

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

HUGO
W 49 - 84 H 160 - 208 cm
1 x E27 MAX 60W
PRICE 19,500
PRICE 11,700

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ALBERTO F
W 45 H 163 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 24,500
PRICE 14,700

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

FRANCIS F
W 30 H 166 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 25,000
PRICE 15,000

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

BELITA F
W 45 H 163 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 17,500
PRICE 10,500

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

BERLIN
W 22 L 40 H 162 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 15,000
PRICE 9,000

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

FAMICO
W 220 H 200 cm
1 x E27 MAX 100W
PRICE 34,000
PRICE 20,400

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

GARZA
W 30 H 173 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 11,000
PRICE 6,600

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

GRACIA F
W 39 H 166 cm
2 x E27 MAX 60W
PRICE 16,500
PRICE 9,900

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

JACOB F
W 19.5 H 170 cm
1 x LED MAX 3W
PRICE 11,000
PRICE 6,600

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LETHER F
W 36 H 165 cm
1 x E27 MAX 60W
PRICE 14,500
PRICE 8,700

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

NORA F
W 45 H 170 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 28,000
PRICE 16,800

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

OLYMPIA
W 25 L 55 H 170 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 37,000
PRICE 22,200

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

PRIVE F
W 50 H 170 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 22,000
PRICE 13,200

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

THALIA F
W 45 H 170 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 38,000
PRICE 22,800

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

QUINTA F
W 45 H 170 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 52,000
PRICE 31,200

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

BARBARA F
W 55 H 170 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 34,000
PRICE 20,400

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LUCI - F
W:39 cm H:160 cm
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 16,500
PRICE 9,900

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LOMET - F
W:41 cm H:160 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 15,000
PRICE 9,000

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

RASSY F
W 35 H 160 cm
5 x LED MAX 4.5 W
PRICE 40,000
PRICE 24,000

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

BATY-F
W:45 H:178
1 x E27 40W
PRICE 16,500
PRICE 9,900

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ARIANNA-F
W:12cm L:26cm H:148cm

PRICE 54,000
PRICE 32,400

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Thory F
W: 45 cm H: 168 cm

PRICE 34,500.-
PRICE 20,700

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

Theo
W 30 H 178 cm
1 x LED MAX 1 W
PRICE 36,500.-
PRICE 21,900

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

BRONCO   F
W:  32 CM L:  52 CM H:  170 CM
1 x E27 MAX 40 W
Brush bronze
PRICE 59,000.-
PRICE 35,400.-

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

ALBERTO  F
W: 45 CM  H: 167 CM
1  x  E27  MAX  40  W
CHROME
PRICE  24,500.-
PRICE 14,700.-

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

L  F
W: 40  CM  H:  120.5  CM
6  x  LED  MAX  1 W
CHROME
PRICE  19,000.-
PRICE 11,400.-

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

MOTIVE
W:  20   CM   H:  150  CM
1  x  E27  MAX  40  W
BLACK
PRICE  17,000.-
PRICE  10,200.-

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

LIGHTHOUSE
W:  60  CM  H: 40  CM
BODY (TRIPODBASE)
W:  70  CM  H: 120-150  CM
1  x  E27  MAX  40  W
CLEAR +SANTIN  NICKEL
PRICE  38,500.-
PRICE  23,100.-

โคมไฟตั้งพื้น | Floor lamps | ร้านขายโคมไฟ iverlight โคมไฟตกแต่งสั่งทำ

GUN
W: 30 CM  
H:  170 CM
2 x LED MAX W
BLACK

PRICE  17,000.-
PRICE  10,200.-

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

FRANCIS F
W 30 H 166 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 25,000
PRICE 15,000

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BELITA F
W 45 H 163 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 17,500
PRICE 10,500

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BERLIN
W 22 L 40 H 162 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 15,000
PRICE 9,000

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

FAMICO
W 220 H 200 cm
1 x E27 MAX 100W
PRICE 34,000
PRICE 20,400

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

GARZA
W 30 H 173 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 11,000
PRICE 6,600

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

GRACIA F
W 39 H 166 cm
2 x E27 MAX 60W
PRICE 16,500
PRICE 9,900

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

JACOB F
W 19.5 H 170 cm
1 x LED MAX 3W
PRICE 11,000
PRICE 6,600

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LETHER F
W 36 H 165 cm
1 x E27 MAX 60W
PRICE 14,500
PRICE 8,700

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

NORA F
W 45 H 170 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 28,000
PRICE 16,800

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

OLYMPIA
W 25 L 55 H 170 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 37,000
PRICE 22,200

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

PRIVE F
W 50 H 170 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 22,000
PRICE 13,200

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

THALIA F
W 45 H 170 cm
1 x E27 MAX 40W
PRICE 38,000
PRICE 22,800

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

QUINTA F
W 45 H 170 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 52,000
PRICE 31,200

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BARBARA F
W 55 H 170 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 34,000
PRICE 20,400

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LUCI - F
W:39 cm H:160 cm
1 x E14 MAX 40 W
PRICE 16,500
PRICE 9,900

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

LOMET - F
W:41 cm H:160 cm
1 x E27 MAX 40 W
PRICE 15,000
PRICE 9,000

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

RASSY F
W 35 H 160 cm
5 x LED MAX 4.5 W
PRICE 40,000
PRICE 24,000

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

BATY-F
W:45 H:178
1 x E27 40W
PRICE 16,500
PRICE 9,900

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

ARIANNA-F
W:12cm L:26cm H:148cm

PRICE 54,000
PRICE 32,400

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Thory F
W: 45 cm H: 168 cm

PRICE 34,500.-
PRICE 20,700

Floor Lamps​ ขายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Theo
W 30 H 178 cm
1 x LED MAX 1 W
PRICE 36,500.-
PRICE 21,900

BRONCO   F
W:  32 CM L:  52 CM H:  170 CM
1 x E27 MAX 40 W
Brush bronze
PRICE 59,000.-
PRICE 35,400.-