สั่งทำโคมไฟ Office Lamps

โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

DUO series 1
w: 18 cm l: 120 cm h: 8 cm
2 x t5 max 54w
PRICE 14,000
PRICE 8,400

โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

DUO series 2
w: 18 cm l: 120 cm h: 8 cm
2 x t5 max 54w
PRICE 14,000
PRICE 8,400

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ
Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

i slim 1
w: 7 cm l: 120 cm h: 8 cm
1 x t5 max 54w
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

i slim 2
w: 7 cm l: 120 cm h: 8 cm
1 x t5 max 54w
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

I slim floor lamp
w: 23 cm h: 152 cm
1 x t5 max 28w
PRICE 12,000
PRICE 7,200

โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Metio
w: 24 cm l: 125 cm h: 7 cm
2 x t5 max 54w
PRICE 14,000
PRICE 8,400

โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Ikonic
w: 38x120 cm h: 5 cm
2 x t5 max 54w
PRICE 14,000
PRICE 8,400

โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

i slim ceiling
w: 7 cm l: 120 cm h: 8 cm
1 x t5 max 54w
PRICE 6,500
PRICE 3,900

โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ
โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ
โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Lotter
w: 10.5x120 cm h: 10.5 cm
1 x t5 max 54w
PRICE 12,500
PRICE 7,500

โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Konon
w: 22x120 cm h: 5 cm
2 x t5 max 54w
PRICE 13,000
PRICE 7,800

โคมไฟออฟฟิศ office lamp | ร้านขายโคมไฟ iverlight รับผลิตโคมไฟตามแบบ

Lomo
w: 12x120 cm h: 8 cm
1 x t5 max 54w
PRICE 8,950
PRICE 5,370

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Metio
w: 24 cm l: 125 cm h: 7 cm
2 x t5 max 54w
PRICE 14,000
PRICE 8,400

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Ikonic
w: 38x120 cm h: 5 cm
2 x t5 max 54w
PRICE 14,000
PRICE 8,400

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

i slim ceiling
w: 7 cm l: 120 cm h: 8 cm
1 x t5 max 54w
PRICE 6,500
PRICE 3,900

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ
Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Lotter
w: 10.5x120 cm h: 10.5 cm
1 x t5 max 54w
PRICE 12,500
PRICE 7,500

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Konon
w: 22x120 cm h: 5 cm
2 x t5 max 54w
PRICE 13,000
PRICE 7,800

Office Lamps ร้ายโคมไฟ,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟคริสตัล,โคมไฟสั่งทํา ,โคมไฟโมเดิร์น,ร้านขายโคมไฟ,สั่งทำโคมไฟ

Lomo
w: 12x120 cm h: 8 cm
1 x t5 max 54w
PRICE 8,950
PRICE 5,370